Bezorg 80 jeugdige artiesten en ons jeugdige publiek DE kunstervaring van hun leven!

Het meedoen aan of bezoeken van producties als Pythonia Pagode stimuleert jonge mensen enorm om zelf te gaan zingen of om later door te stromen naar andere koren en muzikaal actief te blijven. Producties als Pythonia Pagode zijn daarom in deze tijd erg belangrijk en nodig nu vele traditionele middelen om jongeren te stimuleren zoals zingen in koorverband op school niet meer bestaan!

De totale productiekosten voor Pythonia Pagode bedragen €30.000 voor onder meer de componist en tekstschrijver, de regisseuse, de huur en het gebruik van repetitieruimtes en het theater. Zelf draagt het Brabant Koor €13.000 uit haar eigen middelen bij. €12.000 is reeds toegezegd door het Prins Bernhard Cultuurfonds, het VSB fonds en diverse particuliere fondsen.

De laatste €5.000 hebben we onlangs weten binnen te halen via onze crowdfunding campagne!. Hoera!! Heel veel dank aan al onze gulle donateurs!!

Pythonia_Pagode_Promo_DEF 2017-07-13.00_04_17_22.promolink

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

Samen zingen in een koor verbindt mensen als in geen enkele andere kunstvorm. Het geeft jonge mensen een gevoel van eigenwaarde en leert hen respect voor zichzelf en voor anderen te hebben.

Een continue aanwas vanuit de jeugd en een goede doorstroming naar een breed scala aan koren die passen bij ieders talent en ambitie is cruciaal voor een bloeiende en toekomstbestendige koorcultuur. Alleen zo kunnen koren in alle genres en leeftijden waaronder kinder- en jeugdkoren maar ook een top-koor als het Brabant Koor, nu en in de toekomst hun artistieke en maatschappelijke waarde bewijzen.

Pythonia Pagode biedt volwassen koren en kinderkoren de unieke mogelijkheid om op artistiek vlak samen te werken waardoor er ook op de langere termijn een vruchtbaar samenwerkingsverband kan ontstaan. Het Brabant Koor wil zich hiervoor sterk maken en met Pythonia Pagode laten zien wat een dergelijke kruisbestuiving tussen koren kan opleveren!

Wil je meer weten?

Wil je meer weten over de plannen van het Brabant Koor rond Pythonia Pagode en andere activiteiten om een gezonde koorcultuur te bevorderen of wil je op dit gebied met ons samenwerken, mail dan naar info@pythonia.nl.

Advertenties